Fake Brakes?

Fake Brakes? Verktøyet som den statsansatte tungbilkontrolløren hadde funnet opp viste seg å bli sett på som genialt blant ansatte i Statens vegvesen. En av de viktigste egenskapene til dette nye verktøyet, var at man nå, uten hjelp av trekkvognen, kunne bremse og teste bare tilhengeren. Med fjernkontroll. Man trykket bare på en knapp og fikk resultatet. Uansett bil eller tilhengermerke, uansett fra hvilket land, montert på få sekunder, og altså styrt med en fjernkontroll.  Kontrollørene på Stavanger trafikkstasjon, som var de første som fikk se dette, trodde ikke sine egne øyne.  Et førerløst vogntog var parkert inne i kontrollhallen, kontrolløren gikk under tilhengeren, trykket på fjernkontrollen og bremsene ble satt til. Uten hjelp fra sjåføren kunne man nå kontrollere luftlekkasjer, slaglengder mm på egenhånd, bare ved å trykke på en knapp. Utrolig. Og så enkelt.

0 Shares

Bremsejuks-program?

Svenske tungbilprodusenter, som Volvo og Scania, har jo vært en del av diskusjonen om upålitelige rullebremseprøvere helt siden slutten av 90-tallet. På Bremseseminaret på Beitostølen i 1997, bidro de til at tempraturen ble høy med sin hoderystende avstandstagen til at bilene deres skulle bremsetestes på en rulleprøve. Men, slik ble det nå likevel. Eksempelvis Scania har jo resignert og laget en egen spesialinstruksjon for hvordan man skal foreta bremsetesting på rulleprøver. Det er i denne de skriver: «Rullbromsprovare driver hjulen med en hastighet som sällan överstiger 3 km/h. Detta är rullbromsprovarens största nackdel. Det är inte säkert att bromskrafterna blir desamma som vid bromsning från högre hastigheter på väg.»

0 Shares

Galskap

At bremseprøverne ikke virker og at resultatene spriker i hytt og vær, blir det store diskusjonstema i transport- og trafikk Norge tidlig på 2000-tallet. Innad i Vegvesenet diskuteres og funderes det på kryss og tvers. Også Vegdirektoratet engasjerer seg. Politikere blir presentert for utfordringene, og de skal jo «ordne opp». Også organisasjonene, som Norsk Lastebileierforbund, tar fatt i dette. De gjorde jo også en undersøkelse i 1999 som bekreftet de upålitelige resultatene som Vegvesenet selv hadde funnet. Nå ville de gjøre nye undersøkelser. I verkstedindustrien var man forvirret og i villrede. Hva skulle man gjøre? Leverandørindustrien fikk jo selvsagt med seg hva som skjedde, men salg av rulleprøvere var jo blitt en god butikk etter hvert.

0 Shares