Bevisene som forsvant

Sjåfør Thomas Elverum ble dømt for uaktsomt drap. Han kjemper nå en innbitt kamp for å få sin sak gjenopptatt og for å få frem sannheten om hva som skjedde med hans vogntog under ulykken. Han kjemper en kamp som vil få betydning for mange, både andre sjåfører som har eller vil bli uskyldig dømt. Og i neste omgang også for å øke kompetansen omkring bremseproblematikk på tungbil. Thomas Elverum ble et nytt offer for det vegmyndighetene har iverksatt av aktive handlinger for å hindre søkelys på bremseproblemstillinger, bremsetesting og tilpasning av bremser mellom trekkvogner og hengere. På et eller annet tidspunkt før lagmannsrettens behandling har Statens vegvesen og Politiet i Trondheim sannsynligvis oppdaget at de var i ferd med å gjøre en stor feil.

13 Shares