Bevisene som forsvant

Sjåfør Thomas Elverum ble dømt for uaktsomt drap. Han kjemper nå en innbitt kamp for å få sin sak gjenopptatt og for å få frem sannheten om hva som skjedde med hans vogntog under ulykken. Han kjemper en kamp som vil få betydning for mange, både andre sjåfører som har eller vil bli uskyldig dømt. Og i neste omgang også for å øke kompetansen omkring bremseproblematikk på tungbil.

Thomas Elverum ble et nytt offer for det vegmyndighetene har iverksatt av aktive handlinger for å hindre søkelys på bremseproblemstillinger, bremsetesting og tilpasning av bremser mellom trekkvogner og hengere.

På et eller annet tidspunkt før lagmannsrettens behandling har Statens vegvesen og Politiet i Trondheim sannsynligvis oppdaget at de var i ferd med å gjøre en stor feil.

Hadde de ensidig etterforsket med tanke på at Thomas Elverum hadde kjørt for fort? Det måtte i alle fall ikke ende opp med at det var bremsefeil som var årsak til ulykken. Sannsynligvis oppdaget de feilene som kommer frem i utskriften av datahjernen til tilhengerens bremsesystem. Denne utskriften viser jo at det var strømbrudd mellom trekkvogn og henger. Og de har antakelig også gjort undersøkelser som forklarer hva som skjer når en henger ikke har strøm – den overbremser og vil ofte slå ut og komme over i motgående kjørebane. Utskriften fra datahjernen viser at søkelys på hastighet kan vise seg å være tabbe.

Statens vegvesen fikk tatt utskrift av datahjernen hos verkstedet Trønderlinjen. Det Statens vegvesen og politiet IKKE visste, er at teamet rundt Thomas Elverum OGSÅ hadde fått en utskrift av datahjernen på verkstedet Nic Haugrønning.

Teamet rundt Thomas Elverum er skråsikre på at alene det faktum at det var så mange registrerte strømbrudd, kunne forklare ulykken. De fikk spesialister til å analysere utskriften nøye. Datahjernen ble diskutert og det var ikke lenge før en bestemte seg for at man måtte sjekke den videre. Det kan være mer informasjon der som kan være nyttig. Det er blant annet noen datahjerner som også registrer sidekrefter og andre nyttige data. Man bestemte seg for å reise opp til Trondheim en gang til. Samtidig ville en også sjekke et av dekkene til vogntoget, rett og slett for å finne ut om dekket kan ha eksplodert og startet en skrens.

Ulykkeshengeren hadde vært uvirksom i mange måneder. Politiet og Statens vegvesen hadde frigjort den og den var hensatt på et verksted i Trondheim. Ingen hadde planer for den og den sto og samlet støv.

Men, nå reiste så en delegasjon for å gjøre NYE undersøkelser av datahjernen og dekket. Jan-Arnt Skjolde, Helge Tollefsen, Helge Andersen og Thomas Elverum møtte i samlet tropp opp på verkstedet.

Privatetterforsker, tidligere politi Skjolde, henvendte seg til verkstedet og ba om å få tilgang på datahjernen. Det som så skjer, er så sjokkerende at man nok må ha vært til stede for å fatte at det er mulig. Verkstedet sier nemlig at Politiet, på oppdrag fra Statens vegvesen, DAGEN FØR hadde vært og skrudd av og beslaglagt BÅDE datahjernen og dekket. Skjolde er i sjokk. Han ringer gjentatte ganger sine tidligere kolleger i Politiet. Men, han blir møtt av en vegg av stillhet og svada. Ingen kunne forklare hva som hadde skjedd. Kan det være tilfeldig at Politiet beslaglegger dette dagen før? Og at de beslaglegger akkurat det gruppen var ute etter å sjekke? Jan-Arnt Skjolde og Finn Abrahamsen, som jobbet sammen i denne saken og som har flere tiår bak seg i politiet, synes rett og slett dette er skremmende og uforklarlig.

Privatetterforskerne Jan-Arnt Skjolde og Finn Abrahamsen

Den dag i dag, er det ingen som vet hvor tilhengerens datahjerne er. Hvilken informasjon var det på datahjernen som gruppen aldri fikk tilgang på? Hadde noen funnet informasjon på den som ikke måtte komme frem? Kunne informasjon der så tvil om de konklusjoner Statens vegvesen hadde kommet med. Det får vi aldri vite.

Etter at Thomas Elverum ble dømt, har mange arbeidet med å ettergå de undersøkelser Statens vegvesen hadde gjort. Var de oppgitte data riktig? Var den oppgitte svingradius riktig? Startet skrensen i det hele tatt i en sving? Var det informasjon i hemmeligholdte rapporter som retten burde fått?

Var det juks, fanteri eller inkompetanse som sendte en erfaren sjåfør i fengsel?

Ja, det var det. Vi kommer tilbake til mer om dette senere.

13 Shares