Det skulle vært hemmelig, men plutselig visste alle det – bremseprøvene virker ikke

Avsløringene, som ble gjort av Statens vegvesen selv, ble i utgangspunktet hemmeligholdt. En leder i Statens vegvesen Vest Agder, tilgjengeliggjorde imidlertid resultatet til NRK, som straks tok tak i saken og sendte dette i nyhetene to dager på rad, både lokalt og nasjonalt.

Lastebilnæringen var sjokkert. Daglig leder av Solberg transport, Steinar Solberg, fra Kristiansand, ble intervjuet av NRK, og han var ikke nådig i sine uttalelser.

Vegvesenets egne avsløringer kunne dermed fastslå at flere lastebileiere nok hadde rett i sine påstander når de hevdet det var helt ulike resultater på vegvesenets utekontroller. Et vogntog som kjørte fra øst til vest kunne på en og samme tur få godkjent bremsene på Svinesund, få en mangellapp på Solum, for så å få et kjøreforbud i Arendal eller Stavanger.

Hans Seland i Statens vegvesen sier at det er flaut at de som er satt til å kontrollere andre, ikke har orden på eget utstyr. 

Han fortsetter; Delvis at utstyret faktisk har feil og mangler, at det kan være feil justert eller kalibrert, at et EDB program som hører til kan være feil, og at vi faktisk mangler kompetanse i noen tilfeller hos de som skal bruke dette.

Lastebileier Steinar Solberg legger bredsiden til og sier, Jeg blir sjokkert. Det er jo helt forferdelig. Vi går jo ut ifra at dette er i orden og det skal være i orden. Det er den eneste muligheten vi har at bilene blir kontrollert. Når bilene blir satt inn til dette og bremsene sjekka, så går jeg selvfølgelig ut ifra at nå er det i orden.

Hans Seland sier videre: Ja, jeg synes jo det er lite gran flaut, for vi vil gjerne ha dette fullt i orden. Vi skal drive kvalitetstilsyn med andre, skal selvsagt ha det i orden selv.

Og det kan nok i og for seg fått konsekvenser på den ene siden for trafikksikkerhet, på den andre siden rett og slett for bileiers rettssikkerhet.

Dette fordi at hvis bremsene er for dårlig og det har passert, så kan de kjøre der og være trafikkfarlige av den grunn. Hvis de har fått pålegg om å reparere bremsene som egentlig var gode nok, så har de kanskje hatt en utgift som ikke var helt nødvendig. Vi erkjenner at her var det utstyr som ikke var i orden. Om det medfører erstatningsplikt, det får juristene avgjøre.

Nå tar vel veimyndighetene ordentlige grep og får fikset dette som alle nå endelig vet er et gigantisk problem?

 
 
1 Shares